web
statistics

Category: Sarah Hyland

amfAR Battle: Victoria Justice vs. Sarah Hyland

amfAR Battle: Victoria Justice vs. Sarah Hyland
  • Victoria Justice 62%, 408 votes
    408 votes 62%
    408 votes - 62% of all votes
  • Sarah Hyland 38%, 251 vote
    251 vote 38%
    251 vote - 38% of all votes
Total Votes: 659
October 19, 2018

(more…)